• 19. september 2019 kl.19:30

Beethoven 250 – Skjebnesymfonien // Bergen Filharmoniske Orkester

Arrangementet er gjennomført

Se kommende arrangementer

To av Beethovens mest kjente og emblematiske verk i friske tolkninger ledet av Jan Willem de Vriend.

De første, mektige og symboltunge tonene i Beethovens femte symfoni er trolig det mest kjente og gjenkjennbare motivet i den klassiske musikken. Disse tonene, ofte tolket som lyden av at skjebnen banker på døren, har blitt gjenstand for flere fortolkninger enn noen andre.

Innenfor vår Neste steg-ramme kan vi kanskje tillate oss å tenke på at vår tidsalder er en skjebnetime for planeten vår. For Beethoven kan brukes til det også. Han går ikke av moten, og snart 250 år etter sin fødsel er han stadig aktuell, noe som gjenspeiles i The Beethoven Pastorale Project som har målsetning å få større oppmerksomhet om klimaendringene. I Beethovens sjette symfoni møter vi naturelskeren Beethoven. Symfonien ble komponert parallelt med den femte, og begge ble urframført på samme konsert i Wien i 1808.

Dette er et av de få Beethoven-verkene som har et eksplisitt programmatisk innhold, noe som gjenspeiles i satstitlene – fra komponistens glede når han kommer til landsbygden, via lystig landsbyfest, lyn og torden til takknemlig gjetersang når uværet har blåst over.

«Norsk kultur er uløselig knyttet til natur, og mitt verk er ment som en påminnelse om at ansvaret for det skjøre, men viktige mangfoldet ikke må forsømmes», sier Maja Ratkje, og viser til grunnlovens Paragraf 112 om disponering av naturens ressurser.

Jan Willem de Vriend dirigent.
Bergen Filharmoniske Orkester

Ludwig van Beethoven Symfoni nr. 5 «Skjebnesymfonien»
Maja Ratkje Paragraf 112
Ludwig van Beethoven Symfoni nr. 6 «Pastorale»

TETT PÅ I FOAJEEN
Kl. 18.45 Introduksjon ved Gunnar Danbolt

The Beethoven Pastorale Project
Les mer om prosjektet her