• 21. - 30. mai 2020

Festspillene i Bergen: Stikk innom

BILLETTER KJØPES I DØREN

Uformelle konserter med lav terskel og høy kvalitet.

På Stikk innom-konsertene i Grieghallens foajé står studentene fra Griegakademiet i sentrum. Her kan unge, dyktige musikere skinne i en avslappet setting, ofte i samspill med sine lærere.

De korte dagtidskonsertene inneholder et bredt spekter av musikk – hovedsakelig klassisk, men med avstikkere til andre genre og stilarter, og med lav terskel for å oppleve noe nytt. Programmet er variert og strekker seg fra eldre til helt nye verker – noen ganger komponert av studentene selv.

– Unge mennesker som velger å satse på musikken er modige – og helt nødvendige for at vår felles musikkarv skal leve videre. På Festspillene skal disse dyktige studentene ha sin egen levende og synlige plattform, og vi håper at vi kan bidra til å inspirere og rekruttere videre, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Programdetaljer for alle konserter vil bli tilgjengelig på www.fib.no/stikkinnom i mai. Her vil du også finne tidspunkt for flere konserter som finner sted i Gunnar Sævigs sal.

Billetter kjøpes i døren. Billettsalget starter 1 time før forestilling.

I samarbeid med Griegakademiet (UiB) - Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen.