• 31. aug - 05. sept 2021

Fra straff til hjelp // Grieghallen Kunst

Sterke skjebner løftes frem visuelt i Grieghallen i regi Tendens

Fra straff til hjelp

Kunstutstilling med Pernille Sandberg

Utstillingsperiode 31. august – 4. september

ÅPNINGSTIDER
31.august: 12-18
1.september: 14-19
2.september: 13-18
3.september: 13-18
4.september: 11-17
Med forbehold om endringer!

GRATIS INNGANG

Sterke skjebner løftes frem i Grieghallen

Flere sterke skjebner som resultat av dagens narkotikapolitikk er blitt dokumentert gjennom en kunstutstilling signert fotograf, Pernille Sandberg. Utstillingen ble vist tidligere i vår hos Shoot Gallery i Oslo og flyttes nå til Grieghallen i Bergen. Tendens, ved Trude Vaaga, er initiativtaker og kurator for prosjektet i Bergen.
I tett samarbeid med Foreningen for Tryggere Ruspolitikk, som vil sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk,  skal det legges til rette for meningsutveksling, kunnskapsdeling og samtaler på tvers av faginstanser og enkeltindivider. Kurator, kunstner og representanter fra Foreningen vil selv være til stede under åpningen 31. august sammen med flere kjente personligheter. Program for hele utstillingsuken kommer. Det oppfordres til å invitere med ungdommen. Midler som samles inn fra salg av bilder skal gå til å videreføre arbeidet for en rusreform i Norge, der fokus flyttes fra straff til hjelp.

VELKOMMEN !

Fotograf Pernille Sandberg: Pernille Sandberg er en dansk fotograf som jobber innen flere felt av fotografering. Flere kunstsamlinger har kjøpt hennes verk, og hun har deltatt i utstillinger over hele verden, sist i Teheran, Amsterdam, Tokyo og New York.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk: Foreningen Tryggere Ruspolitikk er en landsdekkende ideell medlemsorganisasjon som jobber for å flytte samfunnets reaksjoner på ulovlig rusmiddelbruk fra justis- til helsesektoren. En kriminell identitet gjør det ikke lettere å ta gode valg, og skam og frykt for straff kan heve rusmiddelbrukeres terskel for å be om hjelp. Les mer om arbeidet her: www.rusreform.no + www.straffskader.no

Initiativtager Trude Vaaga: Trude Vaaga er gjennom Tendens sine markedsflater engasjert i å speile samfunnet gjennom visuelle tolkninger, og særlig er hun opptatt av å inspirere de unge. Med et skråblikk ser hun ungdommers begrensinger i møte med samfunnet. Nå har hun tatt initiativ til å flytte Pernille Sandbergs kunstfotografier fra Shoot Gallery i Oslo til Grieghallen i Bergen. Det hele med «Straff skader» kampanjen i sentrum.