• 29. mai 2021 kl.15:00

Nordisk talentplattform

​Hvilke veier tar dedikerte talenter for å nå ut globalt?

Globus – unge talenters globale veier er et samarbeid mellom Nordisk kulturfond og nordisk Talent Norge. Prosjektet følger kunst- og kulturtalenters arbeid på den globale arenaen der målsetningen er å innhente kunnskap for et langsiktig nordisk samarbeid og etablering av en nordisk talentplattform, etter modell av Talent Norge.

Sentrale nordiske aktører og Talent Norge møtes i samtale om en nordisk talentplattform, i tillegg til at deltakerne Elise By Olsen, Alexander Turpin, Daniel Reith og spillkollektivet Hamar Game Collective presenterer resultatene fra prosjektet. Thomas Seltzer er konferansier.

Arrangementet er gratis. Forhåndspåmelding kreves.

På bildet: Dirigent Daniel Reith, filmregissør Alexander Turpin, kurator og redaktør Elise By Olsen, kulturminister Abid Q. Raja, daglig leder i Hamar Game Collective Håvard Haugrud og daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. Foto: Caroline Roka

Medvirkende
Elise By Olsen       
Alexander Turpin
Daniel Reith
Hamar Game Collective
Thomas Seltzer konferansier

Informasjon
Arrangementet filmes. Kameraene kan oppleves forstyrrende for publikum i salen. Dørene lukkes presis. All videreformidling, kopiering og nedlastning av videoinnhold er forbudt.
Festspillene blir gjennomført i samsvar med regjeringens og lokale myndigheters gjeldende påbud og retningslinjer. Les mer her.

Produsert av
Talent Norge​ & Nordisk Kulturfond