Gavekort

Å være sammen
Oppleve noe unikt
Skape minner 

Viktigere enn noen gang er det å skape minner for eller sammen med de vi er glad i.

*Noen forestillinger i Grieghallen har andre arrangører/gavekort. 
Eksempler på dette er Bergen Filharmoniske Orkester, Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera.