Oppdatert informasjon om Covid-19 og arrangementer i Grieghallen

Konserter og forestillinger i Grieghallen under Covid-19 restriksjonene

Grieghallen er nøye med at alle arrangementer gjennomføres i tråd med de pålegg og anbefalinger om smitteverntiltak som er gitt av myndighetene. Per dags dato er det satt en øvre grense på 200 publikummere under arrangementer - artister, ansatte og oppdragstakere kommer i tillegg til de 200.

Grunnleggende for smittevern i Grieghallen

Følgende punkter danner grunnstammen for smittevern under alle arrangementer i Grieghallen:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og godt renhold
  • Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Det er utplassert dispensere med hånddesinfeksjonsmiddel ved inngang og andre sentrale steder, alle oppfordres til å bruke disse ofte. Plakater og oppslag om smittevern er plassert synlig i alle lokaler.

Lokaler og avstand

Grieghallen har store lokaler med god kapasitet til å betjene det maksimale publikumsantallet. Det er god plass til at alle anbefalinger om avstand skal kunne etterleves. Vi tilpasser salkart og avstand etter enhver tid gjeldende regler. Per i dag er dette 1 meter mellom hver person, unntak fra dette er personer fra samme husstand/nære relasjoner.

Deltakerne under arrangementet er selv ansvarlige for å holde nødvendig avstand innenfor de rammene som er gitt. Områder utsatt for kødannelse vil etter behov bemannes med vakter/verter. Disse kan, hvis nødvendig, henstille om å oppløse tette grupper.

Toaletter

Det er god toalettkapasitet i Grieghallen. Gjestene anmodes om å følge det maksantall i toalettlokalet som er oppslått ved inngang, og etterfølge merking og avstandsregler ved eventuell kødannelse. Gjestene plikter å følge eventuelle anvisninger fra vakter og verter.

Renhold av lokaler

Alle Grieghallens lokaler rengjøres grundig før bruk. Under publikumsarrangementer vil det være kontinuerlig rengjøring av toaletter, kontaktflater etc., dette for å minimere sannsynligheten for smittespredning.

Innslipp og garderobe

Det er god kapasitet ved innslipp til arrangementer i Grieghallen. Vi tilpasser antall innganger etter behov, og vil i enkelte tilfeller kunne avvike fra vårt standard oppsett og nummerering. Vi anbefaler alle gjester å møte opp i god tid for å unngå kødannelse. Videre henstiller vi publikum til å gjøre seg kjent med plass og nummerering på billetten, og holde denne klar for kontroll ved ankomst.

For å unngå trengsel og kødannelse vil garderoben være stengt under konsertarrangementer, publikum anmodes om å ta yttertøy med inn i salen.

Servering

Under arrangementer med åpen bar vil servering skje ved bordene. Det er satt av god plass til å etterleve 1-meters i serveringsområdet, og det er ikke anledning til å flytte eksisterende bordoppsett. Vi anbefaler at all bevertning som skal nytes i forbindelse med arrangementer i Grieghallen forhåndskjøpes via www.grieghallen.no, da vil varene stå klar på anvist plass.

 

Publikum som blir berørt, vil få informasjon så snart detaljer for det enkelte arrangement er avklart.

19. mars Russell Howard Arrangør: Stageway UTSATT til 16 april 2021

04. april Wardruna  Arrangør: Bergen Live UTSATT til 9. april 2021

20. april Vi må snakke om i morgen UTSATT til 28.september

21. april Judy Collins & Jonas Fjeld - Winter Stories Arrangør: Stageway UTSATT til 22. februar 2021

  1. mai Linda Fosse: "KORTID; VISST IKKJE NO?" UTSATT til 15.januar 2021


2., 3. og 10. mai. Humanistisk konfirmasjon. UTSATT til 15,16 og 30 august 
Les mer om refusjon her: Humantistisk konfirmasjon

  1. mai Svanesjøen med Irina Kolesnikova – UTSATT til 6. september
     
  1. juni Gabriel Iglesias – UTSATT 12. juni 21
     

14. August Pernille Sørensen – kultur Arrangør: Stand Up Norge – AVLYST
For mer info; Pernille Sørensen

21. august Beyond the Gates – Friday – UTSATT 

23. august Vennebyen – UTSATT til 21. august 2021

12-13. september Så som i himmelen – AVLYST
For mer info: Så som i Himmelen

Alle som har kjøpt billetter til forestillinger og konserter i denne perioden vil bli kontaktet.