Grieghallen tar miljø på alvor.
Har inngått partneravtale i Klimapartnere

Siden 2011 har vi vært sertifisert gjennom Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et konkret verktøy for å ta miljøansvar, og tilbake i 2011 måtte Grieghallen innfri 89 miljøfyrtårn-krav for å bli sertifisert. Kravene gikk på alt fra kildesortering av avfall, gode rutiner for innkjøp, transport og energibruk til energimerking av huset.

Miljøfyrtårn-sertifikatet er gyldig i tre år, og ved utgangen av hver periode blir de sertifiserte bedriftene fulgt opp.

Det stilles stadig strengere krav, og det er en stor jobb å oppfylle kravene til Miljøfyrtårn for et så spesielt bygg som Grieghallen.

 Neste steg for å redusere vårt fotavtrykk er partneravtale med Klimapartnere. Klimapartneres mål er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Vestland.

Partneravtalen forplikter blant annet til systematisk arbeid med miljøstyring og gjennomføre årlig klimaregnskap.