Grieghallen - vår visjon og kjerneverdier

Visjon

Sammen skaper vi unike opplevelser i hjertet av Bergen

Våre fire kjerneverdier

Dette er Grieghallens «personlighet»

Våre kjerneverdier er det som skal prege oss i vårt arbeide og som kjennetegner Grieghallen og oss som representerer merkevaren.

Dette er adferd og holdninger vi legger til grunn for måten vi gjør ting på.

GJESTFRI
Vi møter omverden med en glede og stolthet for å vise frem Grieghallen
Vi er fleksible og tilpasser oss arrangørens eller brukerens behov
Vi tilrettelegger opplevelser - små og store

PROFESJONELL
Alt her er solid, rent og ordentlig
Vi er vel forberedt
Vi står for kvalitet
Vi holder det vi lover

FLEKSIBEL
Vi strekker oss langt for å imøtekomme kundens behov
Vi viser engasjement og «trår til» ved behov
Vi ser stadig etter nye og bedre løsninger
Vi er omstillingsvillig

OFFENSIV
Vi er proaktive og ser etter muligheter for å øke opplevelsen og mersalget
Vi er ubyråkratiske
Vi bærer med oss Grieghallens stolthet i måten vi utfører arbeidet på