Grieghallen satser stort på miljø

Fra LED-pærer til bier og kildesortering. 
Siden 2011 har Grieghallen jobbet aktivt med miljøtiltak gjennom sertifiseringen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et konkret verktøy for å ta miljøansvar, og tilbake i 2011 måtte Grieghallen innfri 89 miljøfyrtårn-krav for å bli sertifisert. Kravene gikk på alt fra kildesortering av avfall, gode rutiner for innkjøp, transport og energibruk til energimerking av huset.

Miljøfyrtårn-sertifikatet er gyldig i tre år, og ved utgangen av hver periode blir de sertifiserte bedriftene fulgt opp. 

Det stilles stadig strengere krav, og det er en stor jobb å oppfylle kravene til Miljøfyrtårn for et så spesielt bygg som Grieghallen.

Klassifisering som Miljøfyrtårn-bedrift er viktig for Grieghallen, og gir positive signaler til Grieghallens kunder. Vi merker at de som bruker Grieghallen til arrangementer, er opptatt av at vi har fokus på miljøet.

3500 m2 med glass og stål

Grieghallen har en krevende fasade med 3500 m2 med glass og stålrammer, som det jobbes med å etterisolere

Det er et stort prosjekt å skifte ut de 45 år gamle vinduene med bedre isolert glass. Dette er et kostbart prosjekt som vil gå over noen år.

380 000 bier på taket

Grieghallen jobber også med mindre prosjekter som har stor betydning for miljøet.

I samarbeid med en birøkter har Grieghallen anskaffet bikuber på taket, til glede for floraen i nærområdet. De startet med 60 000 bier i mai 2018, og etter en drøy måned er det 180 000 bier som summer på taket.

Biene er en truet art, og det er gunstig for nærområdet å få opp bestanden. Hele området rundt Grieghallen, med Nygårdsparken og Lille Lungegårdsvann, har gode tilholdssteder for biene.

Mye å gripe fatt i

Med Miljøfyrtårn-sertifiseringen jobber Grieghallen jevnt med miljøtiltak. I tillegg til arbeid med blant annet matsvinn og avfallshåndtering har det blitt gjort kostbare investeringer som utskifting av mer enn 300 lyspunkt i taket i Griegsalen til LED-pærer. I tillegg er 1166 lyspærer i Foajéen skiftet ut til LED-pærer.