Personvernerklæring for grieghallen.no

Denne personvernerklæringen gjelder for Grieghallen AS sin behandling av dine personopplysninger.

Grieghallen AS (org.nr. 920 945 554) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes om deg av oss.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn og telefonnummer.

Denne personvernerklæringen har som formål å informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Hvordan personopplysninger innhentes 
Grieghallen AS samler inn personopplysningene fra deg gjennom Ticketmasters billettsystem eller vår nettbutikk.

Hvilke personopplysninger som behandles 
Grieghallen AS behandler følgende personopplysninger for publikum på arrangement bestilt gjennom Ticketmaster og for personer som har bestilt varer i Grieghallens nettbutikk.
- navn
- telefonnummer
- adresse
- e-postadresse

Cookies (informasjonskapsler)
Ved å tillate informasjonskapsler i din nettleser, samtykker du til at vårt nettsted kan bruke informasjonskapsler overfor deg og ditt utstyr. Informasjonskapsler er midlertidige filer som lagres på enheten din i det du besøker en nettside. Filene slettes automatisk når du lukker nettsiden

Informasjonen som registreres kan være:
• Din posisjon ved hjelp av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende.
• Din web-adferd, som for eksempel når du besøkte nettstedet sist eller data du har tastet inn tidligere.
• Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem.

Formålet med bruken av informasjonskapslene kan være:
• Analytiske formål for å forbedre nettstedets innhold, funksjonalitet og brukeropplevelse.
• Tekniske formål for å sikre at nettstedet er stabilt.
• Personlige tilpasninger for å sikre at innholdet på nettstedet er relevant for deg.
• Markedsføring ved bruk av informasjonskapsler utstedt av tredjeparter for å gi deg mer relevante annonser i andre kanaler.

Endre bruken av informasjonskapsler:
• Du kan tilpasse hvor lenge informasjonskapslene lagrer opplysninger om deg i nettleseren din. Fremgangsmåte for å endre, slette eller avvise informasjonskapsler finner du på nettvett.no.
• Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke samtykker til informasjonskapsler, kan du påvirke nettstedets funksjonalitet.

Grieghallen AS innhenter også personopplysninger for å administrere kundeforholdet ditt, gi praktisk informasjon om arrangementet du skal på og informasjon om kommende arrangementer, samt våre tilleggstjenester.

Behandlingsgrunnlag 
Grieghallen AS sin behandling av dine personopplysninger krever rettslig behandlingsgrunnlag.

De rettslige behandlingsgrunnlagene for Grieghallen AS sin behandling er oppfyllelse av avtale og ditt samtykke jf. Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b).

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Det er frivillig å motta informasjon fra oss om kommende arrangementer og våre tilleggstjenester.

Hvordan lagres og sikres personopplysninger 
For arrangement solgt gjennom Ticketmasters billettsystem lagres personopplysninger hos Ticketmaster. Ticketmaster behandler personopplysninger på vegne av Grieghallen AS og er å anse som databehandler. Det er inngått databehandleravtale med Ticketmaster som sikrer at behandlingen av dine personopplysninger skjer i samsvar med personvernregelverket.

Når slettes personopplysninger 
Grieghallen AS har interne rutiner som sikrer at personopplysninger om deg blir slettet i samsvar med personvernregelverket. Grieghallen behandler dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. Personopplysninger gitt i forbindelse med kjøp i Grieghallens nettbutikk slettes når det aktuelle arrangement er avsluttet.

Dersom du i forbindelse med kjøp av billetter har gitt samtykke til å bli kontaktet etter avsluttet kundeforhold, blir dine personopplysninger lagret frem til du trekker tilbake ditt samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å følge denne lenken: https://www.smartsurvey.co.uk/s/YVS2T?lang=319510

Utlevering til tredjeparter
Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, med mindre det foreligger rettslig grunnlag for slik utlevering.

Databehandler 
Grieghallen AS benytter i enkelte tilfeller underleverandører som behandler personopplysningene på vegne av oss (databehandler). Vi benytter kun databehandlere som har avgitt garantier for at personopplysningene ikke vil bli behandlet til annet formål enn de er innhentet for, og at behandlingen vil være i samsvar med personvernregelverket.

Rettigheter 
Dersom Grieghallen AS behandler personopplysninger om deg, har du følgende rettigheter overfor oss:

1. Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, inkludert informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvor vi har hentet personopplysningene fra. Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler. Hvem vi utleverer personopplysningene til og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger. All overnevnte informasjon finner du her i denne personvernerklæringen. Du kan også be om kopi av personopplysningene som vi behandler om deg.

2. Du kan be om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg.

3. Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger dersom du mener at vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger. I slike tilfeller kan Grieghallen AS kun fortsette behandlingen dersom vi kan vise til en berettiget interesse som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Personopplysninger kan uansett behandles dersom Grieghallen AS er lovpålagt slik behandling eller dersom behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

4. Du kan be om at personopplysninger slettes dersom nærmere vilkår er oppfylt. Grieghallen AS må etterkomme kravet med mindre vi kan påvise et rettslig grunnlag for fortsatt behandling (f.eks. behandlingen er lovpålagt).

5. Du kan be om at personopplysninger som du har gitt Grieghallen AS for behandling basert på ditt samtykke eller for å oppfylle avtale som du er part i, blir sendt til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du kan også be om at Grieghallen AS overfører slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. en annen virksomhet).

Dersom du mener at Grieghallen AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfellet er Datatilsynet. Det gjøres ved å sende skriftlig klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Hvilke cookies benyttes?

Google Tag Manager

Google Tag Manager håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til tredjepartsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics) og brukes til optimalisering av nettsiden og markedsføringstjenester. Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager.

Google Analytics
Dette analyseverktøyet brukes for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på våre nettsider. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles tjenere. Vi lagrer data som bevegelser på nettsiden og visse handlinger (f.eks. om du benytter et skjema). Alle opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Facebook og Linkedin Pixel
Facebook og Linkedin Pixel benyttes for å styre og måle effekt av annonsering i sosiale medier. Ved å spore handlingene brukeren utfører på nettstedet er vi i stand til å forbedre annonsekampanjer, lage smarte målgrupper og drive remarketing. (Facebook pixel benyttes også for Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network, og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene).

Disse medienes analyseverktøy gir oss tilgang til statistikk der vi bl.a. får vite hvilke sider som er besøkt som følge av en annonsekampanje og hvilke handlinger som er utført (bestilling/kontaktskjema). Denne informasjonen er anonymisert.

Hotjar
Hotjar er et analyseverktøy som kartlegger brukeradferd på nettstedet. Vi bruker dette for å forstå hvordan besøkende samhandler med nettsiden. Hotjar-pixel sender bla. følgende informasjon til Hotjar sine tjenere:

  • Musebevegelser/klikk.
  • Scrolle-bevegelser.
  • Tastetrykk for hvitlistede handlinger.
  • Om visningsstørrelsen for nettleseren endres.

 

Informasjonen samles på bakgrunn av din IP-adresse, men denne blir anonymisert og informasjon vises kun på et aggregert nivå. 

Kontaktinformasjon til Grieghallen:

Grieghallen AS
Edvard Griegs Plass 1
5015 Bergen

Tlf. 55 21 61 00

E-post: post@grieghallen.no

Grieghallen AS innhenter personopplysninger for å oppfylle en forpliktelse som vi har påtatt overfor deg som kunde.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Grieghallen AS samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæringen er oppdatert 04.10.2018

Om den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig, representert ved daglig leder, er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på grieghallen.no.

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:

Grieghallen AS
Tlf. 55 21 61 00
Org. Nr.  920 945 554