• 15. november 2019 kl.09:00

Årskonferansen 2019

Den perfekte storm er et fenomen der sterke og sammenfallende faktorer skaper store og raske forandringer. Hvilke utfordringer og muligheter gir dette oss?

På Årskonferansen 2019 ønsker vi å gi ny innsikt, løfte og inspirere. Møt blant andre: