Oppdatert informasjon om Covid-19 og arrangementer i Grieghallen

Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av kulturarrangementer mm.
Publikum som blir berørt, vil snarlig få informasjon. Sjekk eventuelt arrangørens nettside.

Status på våre arrangementer