Våre bærekraftige målsettinger

Grieghallens grønne planer for fremtiden

I 2021 forplikter vi oss til å ta miljø- og klimahensyn i vårt daglige arbeid. Bærekraftsstrategien skal hjelpe oss med å bekrefte, løfte og forankre bærekraftsatsningen.

Bærekraft skal knyttes opp til hvert enkelt av de store og små valgene vi tar i Grieghallen: Fra innkjøpene vi gjør, til energien vi bruker, fra løsningen samarbeidspartnerne våre har, til løsningene vi  bidrar med – og fra maten publikum spiser, til transporten de velger.

Grieghallen er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn på tiende året, og ble i 2021 sertifisert for Grønne konferanser og scenekunst. I 2020 ble vi Klimapartner og vi har mange andre grønne planer på blokken.

Vi prioriterer bærekraft og inspirerer våre samarbeidspartnere, leverandører og bransjen til å bli enda mer bærekraftige sammen med oss!  


Vi forbedrer oss gjennom
innovasjon og bærekraftig
teknologi.


Vi skal bidra til at vi
som samfunn når
FNs bærekraftsmål.


Vi skal være en sentral del av 
Bergens ambisjoner om å være en
bærekraftig by.


Vi deler vår kunnskap om
bærekraft til kunder, samarbeidspartnere,
kollegaer, fagmiljø og publikum.

Sammen med dere gjør vi små og store
tiltak for en mer bærekraftig fremtid

Vi produserer honning på taket! Denne kan du kjøpe neste gang du besøker oss.

Vi prioriterer innkjøp av bærekraftig teknologi for å redusere energiforbruket

Vi jobber systematisk med å redusere matsvinn

Vi resirkulerer
og gir avfall nytt liv

Gi en opplevelse i gave til den som har alt

Vi oppfordrer deg som gjest til å gå, sykle eller reise kollektivt når du skal til oss