Vårt bærekraftige arbeid

Hvordan jobber vi med bærekraft i det daglige?

En bærekraftig arena for unike opplevelser

Vår leveregel er at bærekraft skal inngå i beslutningsgrunnlaget for alle små og store valg vi tar. Publikum, arrangører og samarbeidspartnere skal kunne stole på at Grieghallen opptrer bærekraftig.

Griehallen har hatt stort fokus på bærekraft de seneste årene. Vi har årlige miljøhandlingsplaner som blir fulgt opp, samtidig som vi har jobbet mye med intern holdningsendring, nye interne rutiner og kollegial oppmuntring. Det er viktig at vi har klare mål, både for å holde motivasjonen oppe og for å vise at arbeidet nytter.

Grieghallen er et eldre bygg med stor symbolverdi både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er i utgangspunktet ikke bygget med bærekraft for øyet, derfor gjør vi nå alt vi kan for å være like gode på bærekraft som et nytt bygg.

Bikubene på taket og honningproduksjonen har nærmest blitt et symbol på at vi tar vårt bærekraftansvar på alvor. Men vi har også skiftet tusenvis av lysarmaturer til LED, vi har etterisolert, vi har økt sorteringsgraden betraktelig og vi benytter oss av fjernvarme.

I tiden som kommer har vi mange spennende planer for å redusere vårt klimaavtrykk.

En bærekraftig arena


Vi produserer honning på taket
som inngår i våre menyer


Vi resirkulerer og gir
avfall nytt liv


Vi oppfordrer deg til å velge
bærekraftig transport til oss


Vi tilbyr bærekraftig og kortreist mat,
og vi reduserer matsvinn


Vi prioriterer innkjøp av bærekraftig teknologi
for å redusere energiforbruket


Vi oppfordrer deg til å gi en opplevelse
i gave til den som har alt