Våre bærekraftige målsettinger

Grieghallens grønne planer for fremtiden


Innen 2025 skal vi 
redusere energiforbruket 
med 25 %


Innen 2025 skal vi
etterleve Miljøfyrtårns kriterier for Grønne Konferanser og scenekunst


Innen 2025 skal vi 
øke sorteringsgraden
til over 60 %


Grieghallen har aktiviteter under to av FNs bærekraftsmål. Vår vurdering er at disse målene vil gi størst effekt for mennesker, miljø og lønnsomhet innenfor rammen av vårt samfunnsoppdrag.


Mål 12
Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette bærekraftsmålet handler om å sikre bærekraftige forbruks og produksjonsmønstre. Her skal vi i Grieghallen ta samfunnsansvar gjennom flere og bedre bærekraftige handlinger. Vi skal unngå overforbruk i alle deler av vår drift og vi skal jobbe kontinuerlig for at Grieghallen blir et mer miljøvennlig bygg.


Mer om mål 12


Mål 17
Samarbeid for å nå målene

Grieghallen er bygget opp med en LEAN-struktur i organisasjonen. Et av våre strategisk valg er å leie inn arbeidskraften vi trenger til all aktivitet på huset. Vi har outsourcet servering, mat og drikke, teknikk og teknikere, vakthold og rigging. For at Grieghallen skal nå sine ambisiøse mål knyttet til miljø og bærekraft, er vi helt avhengig av et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere og leverandører. Vi skal også samarbeide med andre aktører i bergensregionen for å finne bærekraftige løsninger sammen. 


Mer om mål 17

 

En bærekraftig arena


Vi produserer honning på taket
som inngår i våre menyer


Vi tilbyr bærekraftig og kortreist mat,
og vi reduserer matsvinn


Vi resirkulerer
og gir avfall nytt liv


Vi prioriterer innkjøp av bærekraftig teknologi for å redusere energiforbruket


Vi oppfordrer deg til å velge
bærekraftig transport til oss

 


Vi oppfordrer deg til å velge 
bærekraftig transport til oss