• 06. august 2021 kl.19:00

Beyond the Gates - Friday

Beyond the Gates IX - Day ticket Friday

UTSATT

På grunn av Covid-19 avlyses årets festival, kjøpte billetter vil gjelde for 2021.

Mer informasjon vil komme, billettkjøpere vil bli kontaktet når endelig informasjon er klar
 

Due to Covid-19 this year's festival is cancelled, tickets purchased will be valid for 2021.

More information will come, ticket buyers will be contacted when final information is ready