• 15. jun - 31. jul 2021

Kunstgarasjen & Grieghallen // Grieghallen Kunst

Arrangementet er gjennomført

Se kommende arrangementer

Kunstgarasjen åpner sommerutstilling i samarbeid med Grieghallen. Kunstnerne Hedvig Thorkildsen og Trudi Jaeger får hver sin side av foajeen i første etasje av Grieghallen. Utstillingene blir delvis synlige fra gateplan. Utstillingen åpner tirsdag 15. juni kl. 17-19 og blir stående til lørdag 31. juli.

Hedvig Thorkildsens arbeidsprosess beveger seg mellom intuisjon og metoder. I løpet av en lengre periode har hennes grafiske utforskning bestått av materielle undersøkelser med utgangspunkt i begrensningen, hvor hun benytter seg av materialer som ikke lenger brukes til sin tiltenkte funksjon, eksempelvis treplater som er avkapp fra en vegg og stålplater som tidligere har vært et gulvbelegg.

Selve trykkeprosessen tilrettelegger for å arbeide repetitivt, spontant og direkte. I repetisjonen oppstår det gradvise endringer, fra noe tydelig og konkret til at noen avtrykk nesten forsvinner.

Thorkildsen arbeider ut i fra systemer for å få fram materialenes strukturerer i trykket, tidvis også mot transformasjon og karakterendring. Gjennom geometriske utprøvinger, grafiske hybrider og fargens påvirkning undersøker hun materialenes muligheter, begrensninger og assosiative funksjoner.

Jaeger arbeider med et langtidsprosjekt "Illuminations Atlanterhavet", et fenomenologisk miljøvandringsprosjekt som danner bakgrunn for hennes malerier, arbeider på papir og tekster. Hun arbeider stedsrelatert med en direkte respons og sansing av landskap, sted og rom. Situasjonene blir dekomponert, og betetrakteren involveres i en prosess der nye konstellasjoner av tid og sted møter hverandre- øyeblikket av nået forskyves.

Ta kontakt med Heidi i Kunstgarasjen på telefon 95756659 for å avtale visning. Velkommen!