• 17. - 27. februar 2022

«VI SOM IKKE DØDE»

En fotobasert utstilling fra et pasientståsted

F O T O U T S T I L L I N G

N Å R
17. – 27. februar 2022.

Vernissasje torsdag 17. februar + flere åpne utstillingsdager kommer

T E M A
Tenk om kreft kunne tatt minimal plass i denne verden?
Kreft & mental helse
«VI SOM IKKE DØDE» er en fotobasert utstilling fra et pasientståsted hvor essensen er personlige fortellinger i møte med kameralinsen. Alle historier er hentet fra virkeligheten og anonymisert.

R E G I
Tendens v/Trude Vaaga

K U N S T N E R
Francisco Munoz

A D / K U R A T O R
Hilde Mork

Alle verk er et resultat av samspillet mellom fotograf Francisco Munoz og redaktør i Tendens, Trude Vaaga.

Utstillingen er salgsrettet.

Overskuddet går til Kreftforeningen, øremerket forskning.

Invitasjon, program og påmeldingslink til utstillingsåpning den 17. februar kommer.
Les mer her: https://www.tendensmesseogmagasin.com/new-page-3

Hilsen Tendens, i samspill med Innovasjon Norge og Kreftforeningen.