Grieghallen - drømmen og marerittet

I fem år sto Grieghallen bare halvveis ferdig. Den var et stålmonster hvor forbipasserende fikk rustflekker på klærne og gjorde Bergen til narr som kulturby. Hvorfor i all verden skjedde det?

KA E DET MED BERGEN?Grieghallen har en lang forhistorie. Allerede i 1894 tok Edvard Grieg selv initiativ til å bygge en konserthall i sin hjemby, men virkelig fart i planene ble det først da Harmonien opprettet en komité under ledelse av skipsreder Haakon J. Wallem i 1934.

Før krigen ba komiteen om å få tomten Lars Hilles gate 3a gratis av kommunen, men intet skjedde før i 1941. Den tyske okkupasjonsmakten og NS ivret nemlig for å bygge en konserthall til Griegs 100-årsdag i 1943 som et storstilt propagandastunt. Men, som så mange planlagte byggeprosjekter under krigen, ble også dette lagt på is.

Publisert:10. november 2019